Như lằn rẽ sóng của một con tàu đẹp
Phụ đề: Những triển vọng cho công cuộc Phúc Âm hóa mới
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 266.1 - Sứ vụ truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014172
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014192
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014193
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
I. "HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ"  
Đợt sóng thứ nhất Phúc Âm hóa 9
1. Sự lan truyền của Kitô giáo trong ba thế kỷ đầu 9
2. Những lý do đưa đến thành công 14
3. Gieo hạt, rồi…đi ngủ 22
II. "KHÔNG CÒN SỰ PHÂN BIỆT HY LẠP HAY DO THÁI, MAN DI, MỌI RỢ"
Đợt sóng thứ hai Phúc Âm hóa 27
1. Một quyết định ghi dấu tất cả giai đoạn 27
2. Một cuộc Phúc Âm hóa mới ở châu Âu 30
3. Thiên anh hùng ca của các đan sĩ 34
4. Truyền giáo và chiêm niệm 37
5. Đức Maria, ngôi sao của việc Phúc Âm hóa 44
III. "ĐẾN TẬN MÚT CÙNG TRÁI ĐẤT"  
Công cuộc Phúc Âm hóa đầu tiên ở lục địa châu Mỹ 49
1. Đức tin Kitô giáo vượt đại dương 49
2. Các tu sĩ, những người chủ chốt 53
3. Những vấn đề hiện nay 57
4. Vai trò của các tu sĩ trong công cuộc Phúc Âm hóa 62
IV. KHỞI ĐI LẠI TỪ ĐẦU  
Đợt sóng Phúc Âm hóa hiện hành 69
1. Lớp sóng người mới tiếp nhận lời loan báo 69
2. Giống như lằn rẽ sóng của một con tàu đẹp 71
3. Đức Kitô, người đương thời với chúng ta 76
4. Giáo dân, những diễn viên chính của công cuộc Phúc Âm hóa 78
V. "CON NGƯỜI LÀ GÌ ĐỂ CHÚA NHỚ TỚI?"  
Thách đố của chủ thuyết duy khoa học vô thần 87
1. Những luận đề của chủ thuyết duy khoa học vô thần 88
2. Nói "không" với chủ thuyết duy khoa học, nói "có" với khoa học 92
3. Con người cho vũ trụ hay vũ trụ cho con người? 95
4. Sức mạnh của chân lý 101
5. "Nhờ Người vạn vật được tạo thành" 106
VI. "SẴN SÀNG TRẢ LỜI VỀ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA"  
Câu trả lời của Kitô giáo cho thuyết duy lý 109
1. Lý trí tiếm đoạt 109
2. Đức tin và ý thức về Thiêng Thánh 114
3. Cần những chứng nhân 124
4. Làm cho đức tin vùng dậy 129
VII. KITÔ GIÁO VÀ CHỦ THUYẾT DUY TỤC  
Câu trả lời của Kitô giáo cho thuyết duy tục 133
1. Sự tục hóa và chủ thuyết duy tục 133
2. Sự thăng trầm của ý tưởng về vĩnh cửu 135
3. Hoài niệm về vĩnh cửu 139
4. Vĩnh cửu, một hy vọng và một sự hiện diện 142
5. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta đi đâu? 145
6. Chúng ta hãy đi về nhà Chúa 152