Đại cương triết sử Trung Hoa
Tác giả: Joseph Dương Như Hoan
Ký hiệu tác giả: DU-H
DDC: 181.11 - Triết học Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014294
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích