Minh Tâm Bảo Giám
Phụ đề: Gương quý soi sáng tâm hồn
Tác giả: Nguyễn Nguyên Quân
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004746
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007969
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Thiên thứ nhất: Kế thiện 7
Thiên thứ hai: Thiên lý 35
Thiên thứ ba: Thuận mệnh 45
Thiên thứ tư: Hiếu hạnh 51
Thiên thứ năm: Chính kỷ 65
Thiên thứ sáu: An phận 113
Thiên thứ bảy: Tồn tâm 121
Thiên thứ tám: giới tính 154
Thiên thứ chín: Khuyến học 166
Thiên thứ mười: Huấn tử 177
Thiên thứ mười một: Tỉnh tâm 198
Thiên thứ mười hai: Lập giáo 255
Thiên thứ mười ba: Trị chính 262
Thiên thứ mười bốn: Trị gia 275
Thiên thứ mười lăm: An nghĩa 279
Thiên thứ mười sáu Tuân lễ 283
Thiên thứ mười bảy: Tồn tính 293
Thiên thứ mười tám: Ngôn ngữ 296
Thiên thứ mười chín: Giao hữu 304
Thiên thứ hai mươi: Phụ hạnh 309