Lương tâm theo quan điểm của thần học luân lý Công giáo
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 241.1 - Lương tâm
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014033
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014034
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014035
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời đề tặng 7
Lời ngỏ 9
Lời cảm tạ 13
Chương 1: Lương tâm - Một cái nhìn tổng quát 17
Chương 2: Lương tâm - theo nhãn quan thần học Luân lý Công giáo 35
Chương 3: Lương tâm và sự phát triển luân lý 61
Chương 4: Lương tâm và siêu ngã: sự phân biệt chính yếu 73
Chương 5: Đào tạo lương tâm Kitô giáo 85
Chương 6: Lương tâm và huấn quyền 109