Dive Deeper: The Human Poetry of Faith
Tác giả: Michael Paul Gallagher
Ký hiệu tác giả: GA-M
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009108
Nhà xuất bản: Darton, Longman & Todd
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích