Psychologie et sens du péché
Tác giả: Marc Oraison
Ký hiệu tác giả: OR-M
DDC: 241.1 - Lương tâm
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S94
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004527
Nhà xuất bản: Foi Vivante
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích