Tìm hiểu các điều khoản bộ giáo luật 1983
Phụ đề: Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo hội
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 262.943 - Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013950
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013951
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013952
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013953
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013983
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Phần I: Những điều khoản đầu tiên 11
Phần II: Thừa tác vụ Lời Chúa 33
Chương 1: Rao giảng Lời Chúa 45
Chương 2: Huấn giáo 63
Phần III: Hoạt động truyền giáo của Giáo hội 83
Phần IV: Giáo dục Công giáo 109
Chương 1: Trường học 117
Chương 2: Các đại học Công giáo và các viện cao học khác 137
Chương 3: Các đại học và các phân khoa giáo sĩ 50
Phần V: Các phương tiện truyền thông xã hội và cách riêng sách báo 161
Phần VI: Tuyên xưng đức tin 185
Lời kết 191
Thư mục 194