Nhiệm vụ giảng dạy của Giáo hội
Phụ đề: Giải thích quyển III Giáo luật
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.943 - Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002254
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002261
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002460
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002839
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007017
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
Những điều khoản dẫn nhập 13
I. Khái niệm về nhiệm vụ giảng dạy 13
II. Tự do tín nguỡng 16
III. Huấn quyền 17
IV. Đối thoại đại kết 26
I. Tác vụ Lời Chúa 30
II. Nhiệm vụ loan báo Tin Mừng 33
Chương I: Việc rao giảng Lời Chúa 36
I. Quyền giảng thuyết 36
II. NHững hình thức giảng thuyết 43
Chương II: Việc huấn giáo 52
Nguồn gốc các hạn từ 52
I. Bản chất việc huấn giáo 56
II. Trách nhiệm huấn giáo 58
III. Các giáo lý viên 60
IV. Tài liệu huấn giáo và sách giáo lý 62
I. Khái niệm về hoạt động truyền giáo 64
II. Khái niệm truyền giáo của các thành phần dân Chúa 70
III. Nhân viên truyền giáo 74
IV. Tiến hành hoạt động tuyền giáo 78
Những điều khoản dẫn nhập 84
Chương I: Các trường học 90
I. Trường học 90
II. Trường học công giáo 92
Chương II: Các đại học công giáo và các học viện cao đẳng khác 96
I. Lịch sử 97
II. Luật hiện hành 101
Chương III: Các Đại Học và các phân khoa của Giáo Hội 104
I. Khái niệm 104
II. Thiết lập 106
III. Điều hành 106
I. Phương tiện truyền thông xã hội 110
II. Kiểm duyệt sách báo 113
I. Những người buộc phải tuyên xưng đức tin 121
II. Công thức tuyên xưng đức tin 122