Góp ý chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu (Tháng 4 và 5 năm 1998)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 266.009 5 - Công cuộc truyền giáo tại Châu Á
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013671
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  
PHẦN I: TÀI LIỆU  
LINEAMENTA 11
Thượng Hội Đồng Giám Mục Hội nghị đặc biệt về Á Châu  
Mục lục các câu hỏi 16
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam  
Bản trả lời 23
Bản góp ý 37
PHẦN II: GÓP Ý  
Một ý kiến về sống đạo nhân dịp Hội Đồng GM Á Châu 45
Nguyễn Ái  
Gióa Hội Công giáo Việt Nam hướng về Tam thiên niên 49
Vũ Kim Chính  
Tương lai của Giáo hội Công giáo Việt Nam 61
Phan Đình Cho, SDB  
Vài cảm nghĩ về bài góp ý của HĐGMVN 73
Đan Minh O. Cist  
Một vài suy nghĩ về vấn đề cứu độ 79
Nguyễn Thái Hợp, OP  
CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM TRƯỚC LỊCH SỬ 87
Roland Jacques, OMI  
Một ý kiến về bản góp ý của HĐGMVN 100
Hồng Kim Linh, PSS  
 Góp ý về các tài liệu chuẩn bị Thượng Hồi Đồng Giám Mục cho Á Châu  105
 Nguyễn Đăng Trúc  
Góp ý với Thượng Hồi Đồng Gm Á Châu 119
Nguyễn Đức Tuyên  
Đối thoại liên tôn và tương quan giữa Phật tử cùng Kitô giáo 3
Khát vọng hòa điệu 9
Chương I: Yêu thương kẻ thù 19
Chương II: Bài giảng trên núi những mối phúc thật 30
Phần thảo luận I 37
Chương III: Nước trời 50
Phần thảo luận II 57
Thay lời kết 77
Phật giáo đại thừa Tây tạng