In Our Own Tongues
Tác giả: Peter C. Phan
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003859
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích