Sứ vụ truyền giáo tại Á Châu hôm nay
Phụ đề: Tuyển tập Thần học truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 266.009 5 - Công cuộc truyền giáo tại Châu Á
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006128
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008250
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010395
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Á châu, một lục địa đang xuất hiện niềm hy vọng truyền giáo 7
Đa dạng văn hóa và đa nguyên tôn giáo 27
Những thách đố trong sứ vụ truyền giáo tại Á châu 59
Sứ vụ Ad Gentes đầu thế kỷ XXI 81
Hội nhập văn hóa và Giáo hội tại Á châu 107
Đối thoại liên tôn tại Á châu 121
Những ưu tiên trong sứ mạng phục vụ của Giáo hội tại Á châu 145
Đời sống thánh hiến tại Á châu 40 năm sau Vaticano II 169
Giáo hội Á châu và Vaticano II 197
Á Châu tiếp nhận Vaticano II 217