Herméneutique structuralisme et exégèse
Tác giả: Michel van Esbroeck
Ký hiệu tác giả: ES-M
DDC: 121.68 - Giải thích học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012869
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích