Le péché originel et les origines de l'homme
Tác giả: M. M. Labourdette
Ký hiệu tác giả: LA-M
DDC: 233.14 - Sa ngã
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012704
Nhà xuất bản: Alsatia Paris
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích