Tội nguyên tổ
Tác giả: John J.Scullion, J.P.Kenny, John Cowburn
Ký hiệu tác giả: SC-J
DDC: 233.14 - Sa ngã
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1
Từ khóa: Tội nguyên tổ, Sa ngã, Nhân học Kitô giáo

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015803
Nhà xuất bản: Dove Communications
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
John Wilcken  
I. Tội nguyên tổ và "sự sa ngã" trong Tân ước, đặc biệt trong sách Sáng thế ký từ chương 1-11 8
John J. Scullion  
II. Tội nguyên tổ và "sự sa ngã" trong Tân ước, đặc biệt nơi thư gửi tín hữu Rôma 42
John J. Scullion  
III. Tín điều về tội nguyên tổ từ thời Augustinô đến ngày nay 69
J.P. Kenny  
IV. Tội nguyên tổ: Quan điểm ngày nay 94
John Cowburn  
V. Tội nguyên tổ: Quan điểm Tin lành 116
Harry Wardlaw