Réflexions sur le problème du péché originel
Tác giả: Pierre Grelot
Ký hiệu tác giả: GR-P
DDC: 233.14 - Sa ngã
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016444
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích