Essor ou déclin de l'Église
Tác giả: Cardinal Suhard
Ký hiệu tác giả: SU-C
DDC: 262.01 - Điều hành và tổ chức Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012618
Nhà xuất bản: Édition A. Lahure
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 17
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích