The Contribution of the Catholic Church to Education in the philipppines
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.01 - Điều hành và tổ chức Giáo hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012189
Nhà xuất bản: Manila, Philippines
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 22
Số trang: 579
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích