Conférences de notre-dame de Raris
Tác giả: P. Henri-Dominique Lacordaire
Ký hiệu tác giả: LA-H
DDC: 262.01 - Điều hành và tổ chức Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011032
Nhà xuất bản: Ncienne Librairie Poussielgue
Năm xuất bản: 1921
Khổ sách: 19
Số trang: 438
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích