La théologie de l'Église suivant saint Paul
Tác giả: L. Cerfaux
Ký hiệu tác giả: CE-L
DDC: 227.06 - Thần học thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012016
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích