Paul, apôtre de Jésus-Christ
Phụ đề: sa vie et sa doctrine
Tác giả: E-B Allo, OP
Ký hiệu tác giả: AL-E
DDC: 227.06 - Thần học thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004393
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 18
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích