S. Pauli apostoli Epistolas
Tác giả: Ad mentem S. Thomae Aquinatis
Ký hiệu tác giả: AQ-S
DDC: 227.06 - Thần học thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011601
Nhà xuất bản: Editio Septima
Năm xuất bản: 1820
Khổ sách: 21
Số trang: 604
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích