L'enseignement problème social
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 301 - Xã hội học và nhân chủng học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012005
Nhà xuất bản: Librairie Gabalda
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 23
Số trang: 418
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích