Lời mời đến với xã hội học: một góc nhìn nhân văn
Tác giả: Perter L. Berger
Ký hiệu tác giả: BE-P
Dịch giả: Phạm Văn Bích
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008750
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích