Phương pháp 5. Nhân loại về nhân loại - Bản sắc nhân loại
Tác giả: Edgar Morin
Ký hiệu tác giả: MO-E
Dịch giả: Chu Tiến Ánh
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007726
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007727
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Edgar Morin và sự tạo dựng nhân học phức hợp 5
Mấy ý kiến sơ bộ 25
Vấn đề thư mục tham khảo khi biên soạn 33
PHẦN MỘT: TAM VỊ NHẤT THỂ CỦA CON NGƯỜI  
1. Từ sự cắm rễ vào vũ trụ đến sự hợp trội của con người 39
2. Nhân loại về nhân loại 55
3. Bộ-ba của con người 79
4. Thể đơn nhất đa phương 87
PHẦN HAI: BẢN SẮC CÁ NHÂN  
Dẫn luận 107
1. Cái sống động của chủ thể 109
2. Bản sắc đa-hình thái 123
3. Tinh thần và ý thức 145
4. Phức hợp Adam 173
5. Vượt lên lý trí và điên rồ 195
6. Hiện thực có thể chịu đựng được 217
Kết luận 237
PHẦN BA: NHỮNG BẢN SẮC LỚN  
1. Bản sắc xã hội (1): Hạt nhân nguyên sơ 241
2. Bản sắc xã hội (2): Quái vật Léviathan 261
3. Bản sắc lịch sử 299
4. Bản sắc hành tinh 335
5. Bản sắc tương lai 365
PHẦN THỨ TƯ: PHỨC HỢP CON NGƯỜI  
1. Tỉnh thức và mộng du 391
2. Trở về khởi thủy 419
Định nghĩa 433