Primauté de pierre
Tác giả: HY. C. Journet
Ký hiệu tác giả: JO-C
DDC: 262.8 - Giáo hội và quyền bính
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011863
Nhà xuất bản: Alsatia Paris
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 23
Số trang: 153
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích