Ý nghĩa quyền bính trong Giáo hội
Tác giả: Jorathe Nắng Tím
Ký hiệu tác giả: NA-T
DDC: 262.8 - Giáo hội và quyền bính
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007993
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008003
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Phần 1: Quyền bính trong Kinh Thánh 11
Chương I: Môsê: khuôn mặt quyền bính trong Cựu ước 12
Chương II: Đức Giêsu và quyền bính trong Tân ước 22
Chương III: Quyền bính được trao cho các Tông Đồ 46
Phần II: Giáo hội và Quyền bính 55
Chương I: Quyền bính được thực hiện thế nào trong Giáo hội tiên khởi 61
Chương II: Quyền bính trong Giáo hội thời trung cổ 79
Chương III: Giáo hội hôm nay 88
Phần III: Những suy tư về quyền bính trong Giáo hội 101
Chương I: Những cám dỗ “quyền bính” 102
Chương II:  Những cái “”mất” khi quyền bính bị lạm dụng 121
Chương III: Lề luật và quyền bính 134
Chương IV: Quyền bính và tự do 144
Chương V: Quyền bính và trách nhiệm 153
Chương VI: Quyền bính và dân chủ trong Giáo hội 164
Chương VII: Quyền bính bị cám dỗ 172
Chương VIII: Giáo dục quyền bính 181
Thay lời kết 195