La Vierge Marie
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 232.212 - Đức Maria Đồng Trinh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011514
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 14
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011852
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 19
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011894
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 19
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích