La vergine Maria secondo il vangelo
Tác giả: Augusto Nicolas
Ký hiệu tác giả: NI-A
DDC: 232.212 - Đức Maria Đồng Trinh
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011296
Nhà xuất bản: Torino
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 18
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích