Petitiones de Assumptione Corporea B.V. Mariae in caelum definienda ad…
Phụ đề: Propositae secundum ordinem hierarchicum dogmaticum, geographicum, chronologicum
Tác giả: Guilhelmo Hentrich, Rudolfo Gualtero de Moos
Ký hiệu tác giả: HE-G
DDC: 232.212 - Đức Maria Đồng Trinh
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004077
Nhà xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 27
Số trang: 1110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích