Approches du Christ
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 242 - Thần học về Lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011420
Nhà xuất bản: Bernard Grasset Éditeur
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích