Ordo Missae (Nghi thức Thánh lễ)
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 264.025 - Bản văn các nghi thức
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011193
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ORDO MISSAE 3
(Song ngữ La - Việt)  
1. Nghi thức đầu lễ 4
2. Phụng vụ Lời Chúa 14
3. Phụng vụ Thánh Thể 22
4. Nghi thức Hiệp lễ 34
5. Nghi thức kết lễ 40
ORDER OF MASS 43
(Nghi thức thánh lễ tiếng Anh)  
1. Nghi thức đầu lễ 45
2. Phụng vụ Lời Chúa 50
3. Phụng vụ Thánh Thể 54
4. Nghi thức Hiệp lễ 71
5. Nghi thức kết lễ 73
ORDO MISSAE 75
(Nghi thức thánh lễ tiếng Pháp)  
1. Nghi thức đầu lễ 77
2. Phụng vụ Lời Chúa 82
3. Phụng vụ Thánh Thể 85
4. Nghi thức Hiệp lễ 100
5. Nghi thức kết lễ 102
De Angerlis 103
(Bộ lễ hát Latinh)