Nghi thức tuần Thánh
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 264.025 - Bản văn các nghi thức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009322
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011060
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Ý NGHĨA TUẦN THÁNH 7
Chúa nhật lễ lá 9
Thứ hai tuần thánh 69
Thứ ba tuần thánh 74
Thứ tư tuần thánh 79
Thứ năm tuần thánh, thánh lễ làm Phép Dầu 84
TAM NHẬT VƯỢT QUA 92
Thứ năm tuần thánh, thánh lễ Tiệc Ly 94
Thứ sáu tuần thánh: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa 108
Chúa nhật Phục Sinh: Canh thức vượt qua 141
Chúa nhật Phục Sinh: Chúa Phục Sinh 202
Phụ trương: Kinh tạ ơn  213
Mục lục 217