Về cõi vĩnh hằng
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 248.36 - Hướng dẫn những người gặp đau khổ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000891
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002965
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004821
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010361
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chương I. Tuổi thọ là hồng ân 9
Chương II. Tuổi thọ là hồng ân vì không phải ai cũng may mắn được 16
Chương III: Tuổi thọ là hồng ân vì là thời kỳ thuận lợi nhất để đạt mức trưởng thành sau cùng của đời người là khôn ngoan 33
Chương IV: Tuổi thọ là hồng ân vì được ơn khôn ngoan để cảm tạ Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội cũng như xã hội 37
Chương V: Tuổi thọ là hồng ân vì là thời gian tốt nhất để sống mầu nhiệm vượt qua, chuẩn bị vào cõi vĩnh hằng 41
Chương VI. Người cao tuổi làm gì để cộng tác với hồng ân Chúa ban 53
Chương VII. Chúng ta có thể làm gì cho người cao tuổi 69
Lời cuối 88
Sách tham khảo 93