Quà tặng lớn nhất cho chúng ta
Phụ đề: Suy gẫm về sự chết và lòng quan tâm đến kẻ liệt
Nguyên tác: Our greatest gift
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Phạm Phi Hoành
DDC: 248.36 - Hướng dẫn những người gặp đau khổ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003028
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004849
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu: Vui vẻ đón cái chết 5
Nhập đề: Ân sủng trong sự bất lực 11
Với tất cả tấm lòng 15
Chương 1. Chúng ta là con cái Thiên Chúa 17
Chương 2. Chúng ta là anh chị em một nhà 25
Chương 3. Chúng ta là phụ huynh các thế hệ tương lai 33
Quan tâm chăm sóc tốt 45
Chương 4. Bạn là con cái Thiên Chúa 46
Chương 5. Các bạn là anh chị em một nhà 54
Chương 6. Các bạn là bậc sinh thành của các thế hệ tương lai 65
Kết luận: Hồng ân phục sinh 73
Nhập đề 83
Cha kính yêu 87