Niềm vui trước sự chết
Tác giả: Lm. De Parvillez, SJ
Ký hiệu tác giả: PA-D
DDC: 248.36 - Hướng dẫn những người gặp đau khổ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005416
Nhà xuất bản: La Joie Devant La Mort
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009292
Nhà xuất bản: La Joie Devant La Mort
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sách viết cho ai? 4
CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ ĐỘC NHẤT 5
1. Trốn tránh - không muốn nghĩ đến nó 6
2. Những cách đánh trống lảng 7
3. Khôn hay dại? Từ chối không muốn nghĩ đến 10
4. Lạc quan được chăng? 11
5. Đừng lý thuyết suông - phải thực hành 12
CHƯƠNG II: QUAN NIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI VÔ TÍN NGƯỠNG 14
1. Ngụy trang - Cố ngụy biện để che đạy sự chết 14
2. Kiêu ngạo và thất vọng 15
3. Tại sao tôi phải hy sinh cho người khác 16
4. Ghê sợ cái hư vô 17
CHƯƠNG III. DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN 20
1. Sáng chói - Sự chết đưa đến nơi sáng láng 21
2. Hạnh phúc do con người 32
3. Hạnh phúc do Thiên Chúa 37
4. Cột sáng - Niềm hy vọng thiên đàng như là cột sáng soi đường 40
5. Những người may phúc nhất 43
CHƯƠNG IV: NHỮNG BÙ NHÌN KINH KHỦNG 56
1. Bị án tử hình - Chết phải chăng là hình phạt? 56
2. Trước quan tòa - Sợ hãi sự phán xét 57
3. Thanh luyện trong đau khổ - Suy nghĩ về Luyện tội 62
4. Cửa hẹp - Cơn hấp hối có đáng sợ không? 65
5. Cắt cụt - Chết có phải là sự cắt cụt ghê gớm không 69
CHƯƠNG V: AN VUI TRONG GIỜ CHẾT 79
1. Bó hoa trắng - Sự chết của những trẻ em 82
2. Những buổi chiều tươi đẹp - Chết của người già 90
3. Những người trộm lành 93
4. Tranh nhau vào thiên đàng 97
5. Niềm vui của bàn thờ và tu viện 102
CHƯƠNG VI: TỪ ÍCH KỶ ĐẾN TẬN HIẾN 108
1. Giữa hai gọng kìm: vì lợi ích hay hoàn toàn vô vị lợi? 109
2. Thang Ông Gia Cóp - Thái độ con người đối với hạnh phúc 113
CHƯƠNG VII: QUA HY SINH ĐẾN VUI MỪNG 120
1. Tiến lên ngôi sao - Đức tin là ngôi sao dẫn về đời sau 120
2. Giá trị đời sống - Đức tin không dậy chê ghét đời sống 122
3. Bước lên bàn thờ Đức tin dạy ta hy sinh, biến đời ta thành Thánh lễ 125
4. Sự hòa âm cuối cùng - Đức tin dẫn đưa ta qua sự hy sinh đến niềm vui.. 142