Lịch sử triết học Tây Phương
Phụ đề: Thời kỳ khai nguyên triết lý Hy Lạp
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000102
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000103
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000104
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000105
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000106
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000827
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002900
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005365
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chú dẫ cảu nhà xuất bản 5
Lời giới thiệu 7
MỞ ĐẦU 13
CHƯƠNG I - VŨ TRỤ LUẬN THEO NGUYÊN CHẤT SƠ BẢN - TRƯỜNG PHÁI MILET 43
CHƯƠNG II - TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 79
CHƯƠNG III - HÉRACLITE VỚI PARMÉNIDE VÀ TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE 95
CHƯƠNG IV - VŨ TRỤ LUẬN CĂN CỨ TRÊN NHỮNG HÀNH CHẤT SƠ BẢN 227
CHƯƠNG V - TRƯỜNG PHÁI NGỤY LUẬN 251