Triết sử Tây phương thời Thượng Cổ
Tác giả: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng
Ký hiệu tác giả: DA-H
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007466
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007529
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007530
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích