Pedagogie de la confession
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 234.166 - Bí tích Hòa giải
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009582
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích