The Catholic Epistles?
Tác giả: Philip B. Harner
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007355
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction 1
1. James 5
2. 1 Peter 29
3. 2 Peter 47
4. 1 John 59
5. 2 John 81
6. 3 John 89
7. Jude 96
Notes 107
References 124