What are They Saying About the Catholic Epistles
Tác giả: Philip B. Harner
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 227.9 - Các thư Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006926
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích