Dẫn vào Kinh Thánh Cựu ước
Phụ đề: Ngũ thư và các sách lịch sử
Tác giả: Lm. Martin Trần Đức, STD
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006086
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006316
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006317
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập vào Kinh Thánh cánh chung 1
1. Kinh Thánh là gì? 1
2. Thần hứng và Mạc Khải 6
3. Các phương thức để đọc Kinh thánh Cựu và Tân ước 8
Chương 1. Dẫn nhập vào Kinh thánh Cựu Ước 17
1. Sơ đồ toàn bộ về Kinh Thánh Cựu Ước 17
2. Dân và Đất trong kinh Thánh Cựu Ước 28
3. Khảo cổ học 35
4. Văn hóa và tôn giáo Canan 37
5. Văn hóa và đời sống Israel 42
Chương 2. Dẫn nhập vào Ngũ Thư 54
1. Dẫn nhập 54
2. Các phương thức học hỏi Ngũ Thư 55
Chương 3. Lịch sử sáng tạo và Sa ngã (St 1-11) 62
1. Sách sáng thế: cuốn sách đầu tiên và dẫn nhập của Kinh thánh 62
2. Sáng thế 1-11 như Lời tựa và dẫn nhập 62
3. Nội dung 63
Chương 4. Lịch sử các Tổ phụ (St 12-50) 77
1. Phân chia 77
2. Bối cảnh lịch sử xã hội của các câu chuyện về các Tổ phụ 77
3. Truyện tổ pụ A-bra-ham (St 12-25) 78
4. Truyện các tổ phụ I-sa-ác và Gia-cób (24-36) 83
5. Truyện tổ phụ Giu-se (St 12-50) 84
Chương 5. Cuộc Xuất hành ra khổi Ai-cập (Xh1-18) 86
1. Biến cố Xuất hành 86
2. Ai-cập trong thời kỳ Xuất hành 87
3. Thời hạn của dân Do thái bên Ai cập 88
4. Sách Xuất hành 95
Chương 6. Giao ước Si-nai 95
1. Giao ước Si-nai 95
2. Giao ước 95
Chương 7. Bộ ngũ thư như là Luật 105
1. Luật 105
2. Các bộ Luật khác nhau 105
3. Hai bộ luật 105
4. Các bộ luật cổ xưa 106
5. Sách Lê-vi 107
6. Sách Dân số 110
7. Sách Dệ nhị luật 114
Tóm tắt về Ngũ Thư 118
Chương 8. Dẫn vào các sách lịch sử 120
1. Các sách lịch sử 120
2. Lịch sử là gì và việc chép sử là gì? 124
3. Độc giả và việc chép sử 132
4. Bối cảnh lịch sử Israel 133
Chương 9. Sự chinh phục và chiếm hữu đất canaan (Giô-sua và Thủ lãnh) 140
1. Sách Gio-sua 140
2. Sách Thủ lãnh 144
3. So sánh sách Giô-sua và Thủ lãnh trong bối cảnh lịch sử và khoa cổ học 149
4. 12 chi tộc Israel và Liên hiệp bộ tộc 151
5. Tầm quan trọng của đất đối với Israel/ nhân loại 152
Chương 10. Chế độ Quân chủ (Sa-mu-el và các Vua) 153
1. Dẫn nhập 153
2. Sách Sa-mu-el và Các Vua 153
3. Đất nước chia đôi 158
Chương 11. Đời sống Israel thời hậu lưu đày 165
1. Bối cảnh lịch sử 166
2. Chính sách đối nội và tôn giáo của đế quốc Ba-tư 166
3. Các biên niên sử gia 173
4. Thời kỳ giành độc lập 182