Dẫn vào Kinh Thánh Cựu ước
Phụ đề: Các sách khôn ngoan và các sách ngôn sứ
Tác giả: Lm. Martin Trần Đức, STD
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006079
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0006084
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006085
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006293
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006315
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÁC SÁCH KHÔN NGOAN 5
Chương I: Dẫn nhập vào các sách khôn ngoan 5
Chương II: Sách Thánh Vịnh 19
Chương III: Sách Châm Ngôn 41
Chương IV: Sách Gióp 47
Chương V: Sách Giảng Viên 51
Chương VI: Sách Huấn Ca 55
Chương VII: Sách Khôn Ngoan 57
Chương VIII: Sách Diễm Ca 61
PHẦN II: CÁC SÁCH NGÔN SỨ 61
Chương I: Dẫn nhập vào các sách Ngôn sứ 67
Chương II: Các sách Ngôn sứ trước thời lưu đầy 77
Thể kỷ thứ VIII 77
1. Amốt 78
2. Hôsêa 79
3. Mica 80
4. Isaia đệ nhất 81
Thể kỷ thứ 7 đến những chuỗi ngày cuối cùng của vương quốc Giuđa 81
1. Sophônia - Dzê-pha-ni-a 84
2. Na-hum 85
3. Ha-ba-kuk 85
4. Giê-rê-mi-a 86
Chương III: Các ngôn sứ thời sau lưu đầy ở Ba-bi-lon 95
1. Ô-ba-đi-a 96
2. Isaia đệ nhị 96
3. Ê-dê-ki-en 99
Chương IV: Các ngôn sứ thời hậu lưu đầy 107
1. Hág-gai 107
2. Da-ca-ri-a 108
3. Ma-la-ki 109
4. I-sai-a đệ tam 110
5. Giô-êl 113
6. Giô-na 114
7. Đa-ni-el 115