Tính trời cho bạn
Nguyên tác: The temperament god gave you
Tác giả: Art Bannett, LMFT, Laraine Bennett
Ký hiệu tác giả: BA-A
Dịch giả: Hà Hoàng Tâm
DDC: 261.515 - Kitô giáo và tâm lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013933
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013934
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013935
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Nội dung 4
Lời tựa 6
Lời dẫn nhập 10
Chương 1: Tính trời là gì? 15
Chương 2: Tổng quan về 4 loại tính tình  27
Bản trắc nghiệm mau 28
Chương 3: Tôi thuộc loại tính tình nào? 39
Chương 4: Tìm hểu tính tình người phối ngẫu 59
Chương 5: Phối hợp tính tình trong hôn nhân 92
Chương 6: Tìm hiểu tính tình con cái 114
Chương 7: Nghệ thuật làm cha mẹ và hòa hợp tính tình cha mẹ/ con cái 160
Chương 8: Làm sao để hưng phấn chính bạn và những người khác  178
Chương 9: Khám phá loại tính tình phục thuộc 220
Chương 10: Tính tình và đời sống thiêng liêng/ tu đức 242
Phụ trương A: Bảng chỉ tỏ lộ tính tình  274
Vài nét tiểu sử của tác giả 290
Lời mời 291
Tủ sách Xuân Tâm 292