Con đường chẳng mấy ai đi
Phụ đề: Tín ngưỡng và ân sủng
Nguyên tác: The Road Less Traveled
Tác giả: M. Scott Peck, MD
Ký hiệu tác giả: PE-M
DDC: 261.515 - Kitô giáo và tâm lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000366
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thế giới quan và niềm tín ngưỡng 5
Niềm tín ngưỡng khoa học 18
Trường hợp của Kathi 25
Trường hợp của Marcia 43
Trường hợp của Theodore 47
Gạn đục khơi trong 65
Ếch ngồi đáy giếng 71
Điều kỳ diệu của sức khỏe 83
Điều kỳ diệu của vô thức 95
Điều kỳ diệu của cơ duyên 111
Định nghĩa ân sủng 121
Điều kỳ diệu của tiến hóa 126
An-pha và Ô-mê-ga 134
Entropy và tội nguyên tổ 138
Vấn đề sự dữ 148
Sự tiến hóa của ý thức 152
Bản chất của quyền lực 158
Ân sủng và tâm bệnh: Thần thoại Orestes 167
Đề kháng ân sủng 179
Đón nhận ân sủng 195
Lời bạt 205
Đôi dòng về tác giả 213
Mời bạn tìm đọc 214