The road less traveled
Tác giả: M. Scott Peck, MD
Ký hiệu tác giả: PE-M
DDC: 261.515 - Kitô giáo và tâm lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003788
Nhà xuất bản: Touchstone
Năm xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích