Người Nữ tu làm việc tông đồ
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 256.5 - Sứ mạng Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002509
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014236
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Phần thứ nhất: GIÁO HUẤN 7
Bài 1. Người nữ tu làm việc tông đồ 9
Bài 2. Việc tông đồ của các dòng tu nói chung 16
Bài 3. Việc tông đồ của các tu hội đời 26
Bài 4. Việc tông đồ của các Giáo phận 34
Bài 5. Việc tông đồ theo Thánh Kinh 45
Phần thứ hai: Linh đạo và hội nhập 51
Bài 6. Ơn cứu độ toàn diện 53
Bài 7. Những đối tượng của việc tông đồ 58
Bài 8. Linh đạo việc tông đồ 67
Bài 9. Linh đạo việc tông đồ (tiếp) 75
Bài 10. Phúc Âm Hóa và hội nhập văn hóa 83
Phần thứ ba: ĐỐI THOẠI VỚI THẾ GIỚI HÔM NAY VÀ CÁC TÔN GIÁO BẠN 93
Bài 11. Đối thoại với thế giới hôm nay 95
Bài 12. Đối thoại với thế giới hôm nay (tiếp) 105
Bài 13. Balamon hay Ấn Độ giáo 123
Bài 14. Phật giáo 135
Bài 15. Khổng giáo 149
Bài 16. Từ bi của Phật Giáo 175
Bài 17. Bác ái Công giáo 189
Bài 18. Nhân ái của Khổng giáo 200
Phụ lục: Dung hòa đời hoạt động với đời nội tâm 212
Chương I. Trước mặt Thiên Chúa, đời nội tâm chiếm vị trí ưu tiên hơn đời hoạt động 213
Chương II. Đời hoạt động chỉ là phần dư dật của đời nội tâm 219
Chương III. Căn bản, mục đích và phương pháp hoạt động tông  đồ phải thấm nhuần sinh lực nội tâm 223
Chương IV. Đời nội tâm và đời hoạt động 228
Chương V. Giá trị của sự phối hiệp hai đời nội ngoại 235
Mục lục 239