The saying of the Desert fathers
Tác giả: Benedicta Ward
Ký hiệu tác giả: WA-B
DDC: 270.08 - Giáo phụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003726
Nhà xuất bản: Cistercian
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích