Về nguồn. Thời các Tông đồ
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 270.1 - Từ các Tông đồ tới năm 325
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001723
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006708
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006709
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010430
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 9
CHƯƠNG I: BỐI CẢNH TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẾ QUỐC RÔMA 21
Mục 1: Bối cảnh tôn giáo 22
Mục 2: Bối cảnh chính trị 35
CHƯƠNG II: NHỮNG NGUỒN SỬ LIỆU VỀ HỘI THÁNH TIÊN KHỞI 39
Mục 1: Các tác phẩm của Phaolô 42
Mục 2: Tông đồ Công vụ 55
Mục 3: Các tác phẩm còn lại của Tân ước 59
CHƯƠNG III: SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA KITÔ GIÁO 61
Mục 1: Hoạt động của các Tông đồ 63
Mục 2: Sự bành trướng của Kitô giáo 78
CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC NỘI BỘ CỦA HỘI THÁNH TIÊN KHỞI 85
Mục 1: Những yếu tố cấu thành Hội thánh 87
Mục 2: Các dịch vụ trong Hội thánh 93
Mục 3: Sự hình thành những cơ quan điều khiển cộng đoàn 107
Mục 4: Linh ân và đặc sủng 123
Mục 5: Hội thánh duy nhất và đa dạng 138
Mục 6: Những lục đục trong cộng đoàn 146
CHƯƠNG V: HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN 159
Mục 1: Các hình thức giảng thuyết 160
Mục 2: Giáo huấn của thánh Phaolô 169
Mục 3: Giáo huấn của thánh Gioan 205
CHƯƠNG VI: ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN 225
Mục 1: Đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi 233
Mục 2: Các bí tích 250
Mục 3: Các hành vi phụng tự khác 264
CHƯƠNG VII: DUY TRÌ MỐI DÂY YÊU THƯƠNG 273
Mục 1: Giáo huấn luân lý của thánh Phaolô 280
Mục 2: Con người với Thiên Chúa 286
Mục 3: Đời sống gia đình và xã hội 297
KẾT LUẬN: QUY CHUẨN CỦA THỜI CÁC TÔNG ĐỒ 310
Phụ lục 331
Tiểu sử các Thánh Tông đồ 331
Thư tịch 340