The Cambridge History of Early Christian Literature
Tác giả: Frances Young, Andrew Louth, Lewis Ayres
Ký hiệu tác giả: YO-F
DDC: 270.1 - Thời kỳ của các thánh Tông đồ tới năm 325
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008593
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 27
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích