Hiệp thông trong cộng đoàn
Phụ đề: Một chương trình canh tân cho tu sĩ
Tác giả: Dr George Kaitholil, SSP
Ký hiệu Tác giả: KA-G
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 256.4 - Đời sống cộng đoàn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013163
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013164
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Dẫn nhập 11
1. Cộng đoàn tu trì 17
2. Sống cộng đoàn 39
3. Hiệp thông tâm hồn 63
4. Thánh Phaolo và đời sống cộng đoàn 91
5. Tương quan liên nhân vị 109
6. Tình bạn và sự chia sẻ 133
7. Tương quan bề trên - bề dưới 153
8. Tự do và vâng phục 185
9. Những nhân tố tâm lý - tâm linh 193
10. Xử lý cơn giận 207
11. Canh tân sự hiệp thông huynh đệ 231
12. Tự kiểm điểm về đời sống cộng đoàn 253